Total viewings

Patterns

Click the "Buy now" for the Kitty pants and the "Free download" button for the monsterpants in PDF! You do not need to be a member of Ravelry for this!
Followers

lørdag 13. november 2010

Pattern for my monsterpants in English!I have added my pattern to Ravelry: Monsterpants

If you need help, the fastest way is to contact me on Ravelry or by mail: smoochie.fiberarts (at) gmail.com

I get a large amount of spam comments, and wont always catch your comments here before it's too late.

This pattern is meant for personal use only! I do not want you to knit and sell pants using this pattern, unless you ask first! And I only accept small scale, private sales that you knit yourself. Also, I do not want to see my pattern copied and posted elsewhere, if you wish to share this pattern with someone, you can refer / link to this page or Ravelry. I have received several inquiries about whether I will sell my pattern, but have instead chosen to put it here for free use. So I hope you respect my wishes!

PDF-Link: Monsterpants pattern 

PDF-Link: Chart for eyes and teeth 

Since so many has asked me for this pattern in English, here it is! I have tried to write it down so both beginners and experts can understand it, but as this is my first proper pattern, and the first in English, I cannot promise that it is very well written! Please give me feedback if you think something should be written differently.

My pattern is based on using three colors of yarn: Main color, first stripe color (this is also the color of the mouth) and the second stripe color. In this pattern I will use the colors that you see in the picture above to explain. The main color is then referred to as coral, the first stripe color is referred to as purple and the second stripe color is referred to as light pink.I am using double strand baby wool (fingering weight yarn), but a thicker yarn intended for 4mm needles
(DK/Worsted weight) can also be used, then with a single strand. 

Please be aware that the skeins of babyull that are shown in amount needed is 50gram skeins! 
Gauge: 21 stitches and 32 rounds pr 10x10 cm.

Tip: When you knit the mouth, you need to use short rows. This means that you turn your work and knit back again. To avoid holes, you can do a wrap. Here are two videos that show you how to do this on the right side and the wrong side.


Sizes 6-12 months, (1-2 years) and 3-4 years.


Amount of yarn you need varies and you will of course have some left. But this is what I buy to make sure I have enough. You also need some leftovers of black and white yarn for the eyes and teeth. These are stitched on using duplicate stitches after you are done knitting.

6-12 months: 2 skeins of coral, 2 skeins of purple and 1 skein of light pink.
1-2years: 2 skeins of each color.
3-4years: 3 skeins of coral, 2 skeins of purple and 2 skeins of light pink.

Cast on 92 (96) 100 stitches using a double strand of purple babyull on 4mm circular needles, 40cm long. You will be knitting in the round. I suggest you place a stitchmarker at the beginning of the round, as this will be of great help later!

You will now knit ribbing: * K2, P2 * repeat from * to * the the end of the round.
Knit 5 rounds of purple, switch to light pink. Continue to knit ribbing, 4 rounds with light pink.
Then you knit the row for the cord: * K2, yo, P2 together, * repeat from * to * to the end of the round.
Now continue the ribbing. 3 rounds with light pink, switch to purple and knit another 5 rounds.

You will now start with stockinette stitch.
Switch to coral and knit one round. On the second round you need to increase. You will increase by picking up the thread between stitches, with your left needle from the front, then knit this through the back loop of the stitch.
*K23 (24) 25 stitches, M1 *, repeat from * to * the the end of the round.
Knit stockinette till the coral part measures 9 (10) 11 cm.
(If you want a light pink stripe around the mouth, you need to change color after approx. 8 (9) 10 cm and then knit three rounds with light pink.)

Now to the monster mouth!
Switch to purple and knit 3 rounds. K48 (50) 52 stitches, turn work, P48 (50) 52 stitches, turn work, K43 (45) 47 stitches, turn work, P38 (40) 42 stitches and turn work again. Continue in the same way, by knitting 5 stitches less every time you turn, until you can't turn anymore. Make sure you are on the right side again after you've turned the last time!
Work 3 rounds stockinette, and the mouth is completed.


Switch to coral and knit stockinette for 3 cm. (If you are knitting a light pink stripe around the mouth you switch to light pink instead of coral, knit 3 rounds, switch to coral and continue to follow the pattern)
On the last round, place a marker on the front and the back of the work, make sure it is centered. Since the rounds start on the side, the markers should be placed 24 (25) 26 stitches from the beginning/end of the round, on each side. 

Now you increase for the crotch, like this: knit til one stitch before back marker, M1R, K2, M1L, knit til 1 stitch before front marker, M1R, K2, M1L, knit till end of round.
1. round: Increase.
2. round: Knit all stitches.
Repeat round 1 and 2 three more times, giving you a total stitch count of 112 (116) 120. Cut yarn.

Now you start on the legs and the stitches must be divided equally.
Put 28 (29) 30 stitches onto 4mm DPN's, then 56 (58) 60 stitches on scrap yarn. The remaining 28 (29) 30 stitches goes on the DPN's together with the first 28 (29) 30 you already placed there. Now you have divided the stitches, 56 (58) 60 on each side, so you can knit two legs. You start the round on the inside of the leg. Place marker at the beginning of round.

Knit in stockinette, 6 rows of coral. Start knitting stripes. I make 6 rows of each color, but you decide the size yourself. Knit til the leg measures approx. 22 (30) 36 cm.
Switch to the next color and knit one round. Next round you decrease 8 stitches evenly, by using K2 together. Knit ribbing, like at the top of the pants, until it measures 5 cm.
Cast off and make another leg!

Weave in all loose ends and make a cord to put in the ribbing on top.
By using duplicate stitches you now make the monster's face on the back. I strongly suggest using a yarn that is thicker than what you have knitted with! I prefer to use Freestyle from Dale.

If you want a heart or a square on the front, knit this seperately, crochet an edging around it and attach to the pants.


Finished! Enjoy your new monster pants! :)


fredag 12. november 2010

Oppskrift på monsterbuksen min!


Mønsteret er lagt til på Ravelry: Monsterbukse

Denne oppskriften er ment kun til personlig bruk, ikke salg! Jeg vil likevel tillate salg i små skala, med den forutsetningen at oppskriften min blir henvist til. Gaver er selvsagt helt greit! Vennligst ikke kopier og legg ut andre steder, link heller til denne siden om du vil dele med andre.
Jeg har valgt å legge den ut til gratis bruk som dere kan ha glede og nytte av og derfor håper jeg at dere respekterer mine ønsker. 
 Her er endelig oppskriften på monsterbuksen min! Beklager så mye at det har tatt så lang tid å legge den ut, men det var et tiltak å skulle starte på den ;)  Jeg har prøvd å skrive oppskriften på en enkel steg for steg måte så også de som ikke er flinke med oppskrifter kan benytte den! Men dette er kun den andre oppskriften jeg noen gang har lagt ut så jeg håper at den er forståelig og ikke for knotete skrevet ned! Hvis det er noen områder som er uklare er det bare å gi beskjed så skal jeg prøve å rette opp i det.

Jeg går utifra 3 farger i oppskriften min: Grunnfarge, første stripefarge (dette er også munnfargen) og andre stripefarge. I denne oppskriften vil jeg bruke fargene som dere ser på bildet over for å forklare. Grunnfargen er da nevnt som korall, første stripefarge er nevnt som lilla og andre stripefarge er nevnt som lys rosa.
Jeg bruker dobbel tråd babyull, men et tykkere garn som er beregnet på 4mm pinner kan også brukes.
Strikkefasthet: 21 masker x 32 omganger pr 10x10 cm.

Tips: Når du strikker munnen skal du bruke korte runder. Det vil si at du skal snu arbeidet og strikke tilbake. For å unngå hull kan du gjøre et såkalt "wrap", eller vendinger om du vil. Her er to videoer som viser deg hvordan du gjør dette.

Størrelser 6-12 mndr, (1-2 år) og 3-4 år. 

Garnmengde du bruker er varierende og du vil naturligvis ha igjen litt. Men dette er det jeg kjøper inn for å være sikker på at jeg ikke sitter med for lite. Du trenger også rester av sort og hvitt garn til monsteransiktet. Garnet er, som nevnt over, babyull.
6-12 mndr: 2 nøster korall, 2 nøster lilla og 1 nøste lys rosa.
1-2år: 2 nøster av hver farge.
3-4år: 3 nøster korall, 2 nøster lilla og 2 nøster lys rosa.

Legg opp 92 (96) 100 masker med dobbel tråd babyull i lilla på 4mm rundpinne, 40cm lang. Du skal strikke rundt. Det lønner seg å plassere en maskemarkør der omgangen starter, da dette vil være til stor hjelp senere!

Du skal nå strikke vrangbord:  *2 rett, 2 vrang* , gjenta fra * til * omgangen ut.
 Strikk 5 omganger med lilla, bytt til lys rosa. Fortsett å strikke vrangbord, 4 omganger med lys rosa. 
Så skal du strikke hullraden: *2 rett, 1 kast, 2 vrang sammen*, gjenta fra * til * omgangen ut.
Nå fortsetter du vrangborden. 3 omganger med lys rosa, bytt til lilla og strikk 5 omganger til. 

Nå skal du starte med glattstrikken. 
Bytt til korall og strikk en omgang. På andre omgang skal du øke. Du øker ved å plukke opp tråden mellom maskene med venstre pinne forfra, så strikker du denne vridd rett, altså i bakre del av masken.
*Strikk 23 (24) 25 masker, øk 1* , gjenta fra * til * omgangen ut.
Etter dette skal du strikke glattstrikk i 9 (10) 11 cm. 
(Hvis du ønsker lys rosa stripe rundt munnen må du bytte farge etter ca. 8 (9) 10 cm og deretter strikke 3 omganger med lys rosa.)

Nå skal munnen strikkes. 
Bytt til lilla tråd og strikk 3 omganger. Strikk så 48 (50) 52 masker, snu arbeidet, strikk vrangt, 48 (50) 52 masker, snu arbeidet og strikk rett, 43 (45) 47 masker, snu arbeidet, strikk vrangt 38 (40) 42 masker, snu igjen.. Fortsett på samme måten, ved å strikke 5 masker mindre for hver gang du snur, til du ikke kan snu lenger. Obs! Pass på at du starter opp på rettsiden etter at du har snudd den siste gangen!
Strikk nå 3 omganger glattstrikk, og munnen er ferdig.

Bytt til korall og strikk glattstrikk i 3 cm. På siste omgangen plasserer du en maskemarkør midt foran og en midt bak. 
(Hvis du strikker lys rosa stripe rundt munnen bytter du til lys rosa i stedet for korall, strikker 3 omganger, bytter til korall og fortsetter å følge oppskriften)

Nå skal du øke for skrittet. Strikk til første markør, løft den over så du er klar til å strikke første maske etter markøren. Dette er startpunktet på økeomgangene! Økeomgangene gjøres som dette:
1 rett, øk 1, strikk rett til du har en maske igjen før neste markør, øk 1, 2 rett, øk 1, strikk rett til du har en maske igjen før neste markør, øk 1, 1 rett.
1. omgang: Økeomgang.
2. omgang: Glattstrikk.
Gjenta 1. og 2. omgang 3 ganger til, totalt 112 (116) 120 masker på pinnen. Kutt tråden på siden av buksa, der omgangene egentlig starter! Dette er for å få et jevnt resultat.

Nå skal du starte på bena og maskene må derfor deles på to. 
Sett 28 (29) 30 masker over på 4mm strømpepinner, deretter setter du 56 (58) 60 masker på restegarn. De resterende 28 (29) 30 maskene setter du på strømpepinnene sammen med de første du allerede har satt der. Nå har du fordelt maskene, 56 (58) 60 på hver side, så du kan strikke to ben. Du starter omgangen på innsiden av benet. Sett en maskemarkør i starten av omgangen.

Strikk glattstrikk, 6 omganger med korall. Begynn å strikke striper, jeg bruker 6 omganger av hver farge, men du bestemmer tykkelsen selv. Strikk til benet måler ca. 22 (30) 36 cm. 
Bytt til neste stripefarge og strikk en omgang vanlig. Neste omgang skal du felle 8 masker jevnt fordelt på omgangen. Du feller ved å strikke 2 masker rett sammen. Strikk så vrangbord, som på starten av buksen, til den måler 5 cm.
Fell av og strikk et ben til på samme måten!

Fest alle tråder og tvinn en snor til å ha i livet. 
Broder på monsteransikt med hvitt og sort garn. Her lønner det seg å bruke et garn som er tykkere enn det du har strikket med! Jeg foretrekker å bruke Freestyle fra Dalegarn.

Om du ønsker hjerte/firkant foran strikkes denne for seg. Så hekler du en kant med fastmasker rundt og fester til buksen.

Ferdig! Kos deg med den nye monsterbuksen! :)

mandag 1. november 2010

Sjal til meg!

Endelig fikk jeg strikket dette sjalet, som jeg har tenkt på lenge! Ei veldig hyggelig dame i USA spant garn for meg i sommer i bytte mot et nøste med Wollmeise Lace garn. Nå har jeg endelig fått strikket med det og det ble et herlig og mykt resultat! Garnet er merino ull, silke, yak og angelina, sistnevnte gir svakt glitter. Det lilla/rosa garnet i stripene og kanten er også håndspunnet, silke og angora.

Oppskriften har jeg funnet på mens jeg strikket, så den finnes ikke skrevet ned noe sted. Sjalet måler 155x61cm.